Auditorlarning xulosalari

2020 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари (МСФО).  Юклаб олиш

Отчет аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2020 год. Юклаб олиш

2020 yilgacha bo'lgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari. Юклаб олиш

2020 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари. Юклаб олиш

2019 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари (МСФО).  Юклаб олиш

Отчет аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2019 год. Юклаб олиш

2019 yilgacha bo'lgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari. Юклаб олиш

2019 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари. Юклаб олиш

2018 yilgacha bo'lgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari. Юклаб олиш

2018 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари (МСФО).  Юклаб олиш

2018 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари.  Юклаб олиш

2017 yilgacha bo'lgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari. Юклаб олиш

2017 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари.  Юклаб олиш

2017 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари (МСФО).  Юклаб олиш

2016 yilgacha bo'lgan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari. Юклаб олиш

2016 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари.  Юклаб олиш

2016 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари (МСФО).  Юклаб олиш

2015 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари. Юклаб олиш

2014 йилдаги Аудиторларнинг хулосалари. Юклаб олиш

       
Manzil: Telefon: Faks: E-mail:
Tashkent sh., Bobur k., 58.

(+998 71) 255-35-21.

(+998 71) 215-60-91
info@tashtec.uz, 
tashtec@mail.ru